top of page

Onda hjärnor med onda planer: om vår vilja att söka enkla förklaringar till komplexa händelser

Uppdaterat: 7 aug. 2023

Det här är den tredje texten i en serie av sju, där jag med hjälp av psykologin förklarar hur konspirationsteorier och desinformation får fäste och sprids människor emellan, samt hur vi kan motarbeta denna spridning. Min förhoppning är att du som förstår hur bluffar, lögner och bullshit får fäste ska utveckla större motståndskraft emot dem.

Serien innehåller följande texter:

När jag föreläser om detta för organisationer, bibliotek och skolor får jag ibland frågan om det är tillåtet att använda i undervisning. Svaret är ja. Det är fritt fram. Använd det, sprid det och arbeta med det som du önskar. Källor till den forskning och de exempel jag ger finns när du klickar på: (*)

 

1978 satt en grupp människor i Houston, Texas, på huvudkontoret till ett av världens största oljebolag: Exxon. De diskuterade ett fynd som deras egna forskare rapporterat till sina chefer uppåt i organisationen. Forskarna hade upptäckt att Exxon och de andra oljebolagen bidrog till den globala uppvärmningen. I deras interna dokument (*) stod bland annat att ”koldioxidkoncentrationen i atmosfären har ökat” och att:

  • Ökningen beror på förbränning av fossila bränslen

  • Ökningen kommer att orsaka uppvärmning av jordens yta

  • Den nuvarande trenden av fossil bränsleförbränning kommer att orsaka dramatiska effekter på klimatet innan år 2050.

Från Exxons interna dokument om globala uppvärmningen

Det här var minst sagt oroande information. Så vad valde cheferna vid Exxon att göra? Jo, de valde att göra två saker:

  • Först och främst hålla tyst. Ingenting av detta skulle få komma ut.

  • Sedan, utarbeta en strategi för att hantera det här kniviga problemet.

Den strategin blev färdig några år senare och kom att innebära samarbete med andra företag. Man bildade en organisation med det extremt vilseledande namnet Global Climate Science Communications och utarbetade en så kallad ”action plan” för att allmänhet, media och politiker skulle bli osäkra på klimatforskningens trovärdighet (*). Man gjorde bland annat klart att ”seger” skulle uppnås:

  • När genomsnittliga invånare ”förstår” osäkerheter i klimatforskningen och att det blir en del av ”konventionell kunskap” eller ”sunt förnuft”.

  • När mediabevakningen återger en balans i klimatforskningen och medger tilltron i de synpunkter som utmanar nuvarande ”sunt förnuft”

  • När de som förespråkar Kyoto-avtalet på basis av kvarvarande forskning framstår som utan kontakt med verkligheten

Exxon och de andra oljebolagens action plan

Och man kan tyvärr säga att de lyckades. För trots att forskningen numera är samstämmig. Ca 97 % av forskning som bedrivs för att ta reda på om den globala uppvärmningen existerar och om den är orsakad av människan konstaterar ett rungande ja. Den globala uppvärmningen existerar och den är främst orsakad av mänsklig aktivitet (*). Men trots det finns nu en alltför stor splittring i hur allvarligt människor ser på detta.

Undersökning om politisk uppfattning och uppfattning om klimatkrisen

Här ser vi hur stor andel som tror att globala klimatförändringar är ett allvarligt hot mot deras land, uppdelat i politisk vänster, mitten och höger. Genomgående ser vi att bland de som är till höger rent politiskt, alltså republikanerna i USA och Moderaterna, Kristdemokraterna, och Sverigedemokraterna i Sverige, är det färre som anser att den globala uppvärmningen är ett allvarligt hot (*).

Dessutom sprids konspirationsteorier om den globala uppvärmningen (*). Exempelvis att forskare skulle vara i en konspiration, skapar larmrapporter, bara för att få mer forskningsstöd. Eller att det hela är ett sätt att minska människors frihet. Eller sofistikerade teorier om att en hemlig maktelit som ligger bakom "klimatkrisen" för att på något sätt styra världen.

tweet av LJHallgren

Här är en person som vid tillfället, 2019, satt i Malmös kommunfullmäktige och alltså var en av de mäktigare personerna i Sveriges tredje största stad (*).

Nu kanske du tänker ”hallå, sprider du inte en konspirationsteori själv? Du sa ju just att det var Exxons chefer och oljebolagen som dolde bevis för den globala uppvärmningen?!” Ja, det gjorde jag. Och det är för att det är en konspirationsteori som visat sig vara sann. Det finns mängder av konspirationsteorier i historien och nutid som visat sig vara helt eller delvis sanna. Exempel jag brukar ta upp är incidenten i Tonkin-bukten, som blev starten på upptrappningen till Vietnam-kriget (*), det sovjetiska "Operation Infektion" som du kan läsa mer om här (LÄNK), eller hur USA's projekt PRISM som innebar övervakning av sin egen befolkning (*). Själva syftet med texterna i den här serien är att du ska bli bättre på att bedöma information kritiskt, inte ha en fast uppfattning så fort någon säger ordet "konspirationsteori". Så jag säger det igen. Konspirationsteorier kan vara sanna.

Men, jag berättar det också för att det är ett bra exempel på hur många konspirationsteorier innehåller just onda hjärnor med lömska planer. Helt enkelt anklagelser om att individer eller grupper skulle ligga bakom världshändelser,

som med största sannolikhet sker av mer komplexa skäl, där en mängd människor och makter agerar på det sätt de tror blir bäst, men helt utan en övergripande plan. På psykologispråk kallas detta för överkänslighet för inverkan (*). Det innebär en starkare tro än normalt på att även naturliga händelser eller sociala strömningar är skapade av enskilda makter. Överkänslighet för inverkan är vanligt hos de som tror på många konspirationsteorier. Det har man testat i vetenskapliga studier. Till exempel en där man lät människor besvara frågor om ifall livlösa ting har vilja, känslor eller intentioner (*). En fråga kan exempelvis vara ”i vilken utsträckning tror du att ett berg har en fri vilja?” eller ”i vilken utsträckning kan jorden känna känslor?” Studiedeltagarna får besvara dessa påståenden på en skala mellan 1 och 10.

Man har sedan kompletterat detta med att låta studiedeltagarna se på en film, som använts ända sedan 1944, för att undersöka människors känslighet för inverkan (*).

Och här är det lätt att skapa en liten historia. En av figurerna beter sig illa, mobbar ut den andra och stänger sedan in sig i rummet med den tredje. Men, jag hoppas att du förstår att de små figurerna inte har någon egen vilja eller plan. Det är ju tre geometriska figurer som rör sig på en skärm. Men vissa människor har svårt att förstå detta. Det är de som har en överkänslighet för inverkan. De tror att även livlösa objekt har intentioner och planer. De kan få för sig att en lavin som går på ett berg och drar med sig skidåkare, går för att naturen av någon anledning ”vill” straffa människor.

Denna överkänslighet för inverkan är också vanlig hos människor som tror på många konspirationsteorier. Man tycker sig se att mäktiga människor är de enda utlösande faktorerna bakom sociala skiften, komplexa världshändelser, eller för den delen helt naturliga händelser. Därmed inte sagt att mäktiga människor inte har någon som helst påverkan - själva definitionen av makt är ju att ha inflytande över många andra människor. Men, man ska också vara medveten om att slumpen går hand i hand med komplexiteten i att forma världshändelser som får människor, både de med och utan makt, att agera på det sätt de tror är bäst i stunden.

Men när människor väl börjat leta efter tecken på att en konspiration är ute i det vilda, kommer det att vara svårt för dessa personer att inte se dessa tecken. Och det leder oss in till nästa ingrediens i receptet. Som gör att den som väl börjat tro på en konspirationsteori, tolkar all ny information på ett sätt som bekräftar den. Det kan du läsa om här: Att skapa "bevis": hur Ryssland ägnat de senaste 100 åren åt att göra vänner till fiender

8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page